Công ty Ngọc Trai Ngọc Hiền

Giới thiệu chung:
 
- Cung cấp các mặt hàng ngọc trai tự nhiên, ngọc trai bán nhân tạo (con người tác động vào con trai, để con trai sinh ra ngọc), trang sức ngọc trai
- Nhận giao hàng ONLINE miễn phí trong cả nước và ngoài nước
 
 
 
Hệ thống bán hàng:
 
- Showroom Phú Quốc 
- Sân Bay Quốc Tế Phú Quốc (Ga đi)
- Ngọc Trai Ngọc Hiền:Tổ 6, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Phú Quốc - Kiên Giang
- Ngọc Trai Phú Quốc:Tổ 6, Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Phú Quốc - Kiên Giang
 
 
 
Trai nuôi cấy Phú Quốc :
 
- Hòn Rỏi - Phú Quốc
- Bắc Đảo - Phú Quốc
- Ngọc Hiền - Phú Quốc
- PhuQuocPearl - Phú Quốc
- Trai nuôi cấy Côn Đảo
- Vịnh Côn Sơn - Côn Đảo
 
 
Một số hình ảnh kỹ thuật cấy ngọc:
1. Chuẩn bị trai mẹ
 
 
- Provides natural pearl items, selling artificial pearls (human impact on the son, for the son born pearls), pearl jewelry
- Get FREE ONLINE delivery in the country and abroad
 
 
 
Selling System:
 
- Showroom Phu Quoc
- Phu Quoc International Airport (Ga away)
- Ngoc Hien Pearls: Group 6, Ap Duong Bao, Duong Commune, Phu Quoc - Kien Giang
- Phu Quoc Pearl: Group 6, Ap Duong Bao, Duong Commune, Phu Quoc - Kien Giang
 
 
 
Trai Phu Quoc culture:
 
- ROI - Phu Quoc
- North Island - Phu Quoc
- Ngoc Hien - Phu Quoc
- PhuQuocPearl - Phu Quoc
- Trai Con Dao culture
- Gulf of Kunshan - Con Dao
 
 
Some technical picture oyster:
1. Prepare the mother son
 
2. Select mom son
 
3.Cat cell:
 
4. Implant and transplant human cells:
 
5. Raising the pearl:
 
 
2. Chọn trai mẹ
3.Cắt tế bào:
4.  Cấy tế bào và cấy nhân:
5. Nuôi thành ngọc:
6. Thu hoạch:
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Chế biến; Nuôi trồng / Đánh bắt; Đăng ký KD: Chờ cập nhật

Nhóm sản phẩm

Sản phẩm chào bán

Kết nối với chúng tôi

Thông tin liên hệ

Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp:
Công ty Ngọc Trai Ngọc Hiền
Địa chỉ:
Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Phú Quốc
Số điện thoại:
0773 988 999
Fax:
0773 983 799
Địa chỉ trang:
Website:

Người đại diện

Tên người liên hệ:
MS Hồ Phi Thủy
Email:
ngoctraingochien@gmail.com
Số điện thoại:
0933 221 221
Giỏ hàng (0)